National Dog show BRNO / CZ/

27.09.2014 00:00


JCh. Klementine Nové Kasio - Tína

National Dog show BRNO / CZ/

intermediate class: Excelent 1, CAC 
Thank you very much judge I.Nováková / CZ/